Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Akustyka muzyczna Zobacz
Analiza muzyczna Zobacz
Estetyka muzyczna Zobacz
Etnomuzykologia i antropologia kulturowa Zobacz
Harmonia Zobacz
Historia filozofia Zobacz
Historia muzyki polskiej Zobacz
Historia muzyki powszechnej Zobacz
Historia notacji muzycznych Zobacz
Kontrapunkt Zobacz
Propedeutyka muzykologii Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/