Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Muzykologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Teologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Historyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Historyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Ocena: brak danych

Konkursy i olimpiady


Link do http://www.wwsi.edu.pl/